REKLAMACE:

V případě, že dojde k rozdílu, mezi fakturovaným a dodaným zbožím, kontaktujte nás prosím neprodleně po zjištění rozdílu.

V případě že dojde k poškození kvality zboží v záruční době, výrobci vyžadují zaslání fotografie poškozeného produktu.

Na základě posouzení bude navrženo řešení vzniklého problému. Zpravidla poškozený produkt zaměňujeme za nový v příští objednávce.