Loading...

Reklamace

Tyto reklamace platí pro nákup v internetovém obchodě www.puravita.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Sídlo společnosti:

PURAVITA s.r.o.

IČ: 286 39 049 DIČ: CZ28639049

V Zatáčce 62/2, 725 28 Ostrava - Lhotka

Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě; Spisová značka: C 36157

 

Adresa skladu:

Areál Lumír Kot (sklad PURAVITA s.r.o.)

Československé armády 360, 735 51 Bohumín – Pudlov

 

Bankovní spojení:   

CZK: FIO banka a.s., číslo účtu 8983430277/2010

IBAN: CZ52 2010 0000 0089 8343 0277

EUR: FIO banka a.s., číslo účtu: 2801521905/2010

IBAN: CZ42 2010 0000 0028 0152 1905

 

Kontakty:

Telefonní kontakt: +420 773 655 773

E-mail: obchod@puravita.cz

ID datové schránky: svzvenr

 

1.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Reklamace je provedena v okamžik zaslání emailu na reklamace@puravita.cz a zpětného potvrzení o přijetí reklamace. Do předmětu emailu je nutné napsat "reklamace" a číslo reklamované zásilky. Do těla emailu je nutné popsat problém a případně přidat fotografii.

2.

Reklamace je přednostně prodávajícím vyřízena výměnou zboží za nové nebo jiným způsobem, na kterém se strany dohodnou.

3.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od potvrzení obdržení reklamačního emailu nebo dodání zboží prodávajícímu do určeného místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

4.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

5.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

6.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Tento reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1.11.2023 

 

Certifikáty a podobné dokumenty ke stažení
Nakupte si podle kategorií, výrobců či diet, a to velmi rychle
Zboží Vám doručíme až ke dveřím, nebo na odběrné místo
Každý týden nové recepty pro zpestření vašeho jídelníčku
Sledujte nás
Volejte
+420 773 655 773
Pište
poradna a objednávky
Zpravodaj na e-mail

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů