Loading...

Celiakia a vaše otázky

Celiakia a vaše otázky

Čo je celiakia?

 

Per Pavelka , MD, interná medicína a gastroenterológia

Celiakia je trvalá neznášanlivosť lepku v potravinách. Celiakia je genetická, neprimeraná reakcia organizmu na lepok (glutén), ktorá má za následok poškodenie epitelových buniek čreva. V dôsledku tohto postihnutia sa môžu ťažko vstrebávať živiny. Lepok sa nachádza v pšenici, raži, jačmeni a ovse. Keď sa lepok odstráni zo stravy, sliznica čreva sa pomerne rýchlo zregeneruje a príznaky sa zmiernia alebo vymiznú. Ide o autoimunitné celoživotné ochorenie. Spúšťačom je lepok a predpokladá sa úzka genetická súvislosť so vznikom špecifickej autoimunitnej reakcie (AtTGA).

 

Aké sú formy celiakie?

1. Klasická forma - najznámejšia, pri ktorej sú prítomné všetky klinické príznaky a atrofické zmeny na sliznici. Typickými príznakmi sú hnačka, bolesti brucha, strata hmotnosti a chuti do jedla.

 

2.Atypická forma - príznaky mimo tráviaceho systému, napr. obmedzenie rastu, anémia, defekty zubnej skloviny, emocionálne poruchy.

 

3. Nemá forma - keď nie sú zjavné príznaky ochorenia, až po stanovení diagnózy sa objaví podozrenie na celiakiu. V tejto skupine sú často príbuzní pacientov s celiakiou, u ktorých sa v rodinnej anamnéze našli protilátky. Takíto pacienti si všimnú zlepšenie svojho psychického stavu, vymiznutie plynatosti a cítia sa lepšie až po zavedení bezlepkovej diéty.

 

4.Skrytá forma - u pacientov s genetickými predispozíciami pre vznik ochorenia, u ktorých počas vyšetrenia nezistíme zmeny, ale u ktorých sa klinické príznaky a zmeny na sliznici tenkého čreva vyskytli v minulosti alebo sa vyskytnú v budúcnosti. U takýchto osôb zisťujeme prítomnosť sérologických markerov celiakie.

 

5. Potenciál - genetická predispozícia na ochorenie. 4. Klasická forma ochorenia sa v Európe vyskytuje s priemernou frekvenciou 1:200 - 1:250. Klinické príznaky sa môžu objaviť v akomkoľvek veku, po rôzne dlhej expozícii lepku. Nástup príznakov môže byť oneskorený, ak bolo dieťa dlho dojčené; skoré zavedenie lepku do stravy môže proces ochorenia urýchliť. V súčasnosti sa celiakia najčastejšie diagnostikuje u detí školského a predškolského veku. Na vzniku príznakov sa môže podieľať rotavírusová infekcia alebo iné ochorenie, napríklad cukrovka. Diagnostika ochorenia môže byť založená na klinických príznakoch, krvných testoch - sérologických markeroch celiakie a biopsii sliznice tenkého čreva.

 

Celiakia v otázkach:

 

Čo je lepok (glutén)?

  • Lepok je bielkovina prítomná v niektorých obilninách, ako sú pšenica, ovos, jačmeň, raž, špalda, kamut a tritikale. Výživová hodnota lepku je veľmi nízka. Hlavnou funkciou tejto bielkoviny je, že pôsobí ako "spojivo", ktoré drží obilnú múku pohromade, aby sa z nej dal vyrobiť chlieb.

 

Je celiakia dedičná?

  • Celiakia je 10-krát častejšia u príbuzných v porovnaní s ostatnou populáciou. Prečo je to tak, zatiaľ nie je úplne jasné. Naopak, podiel prostredia na výskyte ochorenia možno určiť z prítomnosti lepku v strave. Celiakia je komplexná patológia, ktorú spôsobuje "mozaika" dedičných a environmentálnych faktorov.

 

Ako sa celiakia prejavuje?

  • Najvýraznejšími príznakmi sú hnačka, úbytok hmotnosti a sily, nadúvanie a bolesti brucha, vracanie a u detí spomalenie rastu. Inokedy sa objavujú príznaky zdanlivo nesúvisiace s tráviacim systémom, ako je anémia, osteoporóza, vynechanie menštruácie, nedostatok vitamínov a minerálnych solí alebo iné pridružené patologické stavy. Celiakia sa však často neprejavuje jednoznačným spôsobom a pri stanovení diagnózy treba brať do úvahy jej rôzne prejavy. Rôzne klinické prejavy celiakie možno rozdeliť na typické prípady, pri ktorých možno pozorovať jasné príznaky porúch trávenia (tých je však v súčasnosti menej). Častejšie sú však atypické prípady, ktoré sa vyznačujú nejasnými prejavmi, ako je napríklad dráždivý žalúdok. Ďalším častým príznakom je nedostatok železa.

 

Cukrovka a celiakia?

  • 5 - 10 % pacientov s diabetom I. typu (závislých od inzulínu) má aj celiakiu. Na liečbu týchto dvoch porúch je nevyhnutné prísne dodržiavanie diéty, ktorá však nie je úplne obmedzujúca. V skutočnosti sa dnes diabetikom s pridruženou celiakiou aj bez nej odporúča normálna strava z hľadiska celkového množstva kalórií a bielkovín, cukrov a tukov. Aby sa predišlo nadmernému vzostupu glykémie po jedle, odporúča sa konzumovať komplexné sacharidy (chlieb, cestoviny, samozrejme, bezlepkové) a potraviny bohaté na vlákninu (zelenina, strukoviny a čerstvé ovocie). Potraviny obsahujúce jednoduché cukry (sladkosti) je možné konzumovať, ale s mierou. Pokiaľ ide o tuky, je lepšie vyberať si rastlinné tuky (napr. panenský olivový olej) a tuky bohaté na nenasýtené kyseliny (napr. niektoré morské ryby), pretože majú priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi. Na záver treba poznamenať, že liečba celiakie má priaznivý vplyv aj na liečbu cukrovky, pretože pomáha lepšie kontrolovať metabolizmus a prípadne znížiť potrebu inzulínu; pomáha tiež predchádzať možným "tichým" komplikáciám, ako je anémia a osteoporóza.

 

Ako vzniká intolerancia laktózy?

  • Jedinec postihnutý celiakiou môžemať intoleranciu laktózy spôsobenú rozsiahlym poškodením črevnej sliznice ešte pred stanovením diagnózy.Intolerancia laktózy však môže do určitej miery pretrvávať aj po začatí liečby celiakie, a to aj v prípade, že sa črevná sliznica dostatočne zotavila. Môže to byť spôsobené genetickým enzýmovým deficitom, ktorý je pomerne častý v populácii hlavne v južnej Európe a nemá nič spoločné s celiakiou ako takou. V týchto prípadoch môže konzumácia najmä plnotučného mlieka spôsobiť príznaky, ako sú bolesti brucha a plynatosť. Táto porucha sa lieči vyradením potravín bohatých na laktózu, ako sú plnotučné mlieko a krémové zmrzliny, zo stravy. Odporúča sa nahradiť plnotučné mlieko mliekom s nízkym obsahom laktózy. Keďže črevá si zachovávajú schopnosť tráviť malé množstvá laktózy, v bežných prípadoch zvyčajne nie sú problémy s inými mliečnymi výrobkami, ako sú jogurty a syry a mliečne sušienky. Ľudia, ktorí sú veľmi citliví na laktózu, sa však musia vzdať všetkých mliečnych výrobkov. objavuje sa v súvislosti s celiakiou,ale má aj iné príčiny.

 

Aké sú pozitívne účinky bezlepkovej diéty?

  • Po začatí diéty vymiznú klinické príznaky, vyšetrenie protilátok má normálne výsledky a črevná sliznica sa stabilizuje do normálneho stavu. U človeka s typickými príznakmi sú účinky liečby zázračné: v priebehu niekoľkých dní sa zlepší chuť do jedla a celková nálada, postupne vymizne hnačka a u detí sa vráti prirodzený rast. Dokonca aj prípadné metabolické poruchy, ako je nedostatok minerálnych solí v kostiach alebo nedostatok železa s následnou anémiou, sa pomaly upravujú. Včasná liečba diétou predovšetkým znižuje riziko dlhodobých komplikácií, ale "nezruší" všetky možné patologické stavy imunitného systému, ktoré sú s ňou niekedy spojené. Medzi ne patrí napríklad porucha funkcie štítnej žľazy.

 

Aké bezpečnostné pravidlá by sa mali dodržiavať v kuchyni?

  • Vyberajte si suroviny, ktoré sú určite bezlepkové. Vyhýbajte sa kontaktu potravín so znečistenými rukami alebo neumytým náčiním a riadom (misky, hrnce na varenie, odkvapkávače na cestoviny, hrnce atď.), ktoré boli v kontakte so zakázanými potravinami. Neumiestňujte potraviny priamo na kontaminované povrchy, ako je pracovná plocha kuchynskej linky, plechy na pečenie, dno rúry, povrch sporáka alebo roštu. Pred začatím práce ich vždy očistite. Nepoužívajte olej na vyprážanie, ktorý bol predtým použitý na potraviny obsahujúce lepok. Nepoužívajte vodu na varenie, ktorá už bola použitá na varenie cestovín s lepkom. Na varné dosky alebo povrchy, ktoré môžu byť kontaminované, používajte papier na pečenie alebo fóliu.

 

 

Ako pripraviť jedlo, ktoré určite neobsahuje lepok?

 

  • Celiakia nie je choroba, je to spôsob života. Koniec koncov, aj po začatí liečby sa psychosomatický zdravotný stav výrazne zlepší, ale je potrebné naučiť sa žiť s pravidlami spojenými s novým stravovacím režimom. Veľký výber bezlepkových výrobkov, ktoré v súčasnosti uvádzajú na trh špecializované potravinárske spoločnosti, výrazne prispel k zlepšeniu kvality života ľudí s celiakiou. Bezlepkové potraviny sú čoraz dostupnejšie. Záťaž spojenú s diétnymi obmedzeniami pociťujeme pri stravovaní mimo domu, keďže bezlepkových jedál alebo občerstvenia je v stravovacích zariadeniach (jedálne, bufety, reštaurácie) stále pomerne málo. Napriek tomu možno povedať, že situácia sa z roka na rok zlepšuje, o čo sa snažia aj združenia pacientov.

 

Celiakia a škola

  • Niektoré školy sú schopné zabezpečiť stravovanie pre deti s celiakiou. Je však nevyhnutné, aby si rodičia dieťaťa overili, či učitelia a personál kuchyne o tomto probléme vedia. Existujúci výber bezlepkových výrobkov umožňuje bezproblémový priebeh podujatí, ako sú školské výlety a narodeninové oslavy.

 

Celiakia a dospievanie?

 

  • K porušeniu diéty dochádza zvyčajne v období dospievania, pretože pre mnohých mladých ľudí je ťažké prijať a najmä vyjadriť ostatným svoju "diétnu odlišnosť". Častá absencia príznakov môže posilniť tendenciu k náhodnému porušovaniu diéty. Čo robiť v takýchto prípadoch? Správne je vyhnúť sa obviňovaniu alebo, čo je ešte horšie, zastrašovaniu; lepšie je zamerať sa na správne informácie a postoje, ktoré pomáhajú zlepšiť dodržiavanie diéty. Vo vybraných prípadoch, najmä ak dochádza ku konfliktom medzi mladými pacientmi a ich rodičmi, je možné využiť pomoc psychológa. Ťažkosti v období dospievania sú zvyčajne prechodné a nevylučujú možnosť dosiahnuť časom cieľ akceptovať život s celiakiou.
Certifikáty a podobné dokumenty na stiahnutie
Nakupujte veľmi rýchlo podľa kategórií, výrobcov alebo diét
Tovar vám doručíme až k vašim dverám alebo na zberné miesto
Každý týždeň nové recepty na spestrenie vášho jedálnička
Sledujte nás
Zavolajte na
+420 773 655 773
Kontakt
rady a príkazy
Odosielanie noviniek na e-mail

Zaregistrovaním súhlasíte s tým, že spracovanie osobných údajov