Loading...

Sťažnosti

Tieto nároky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.puravita.cz.

Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Kontaktné údajepredávajúceho:

 

Sídlo: Bratislava, ul:

PURAVITA s.r.o.

DPH: 286 39 049 DIC: CZ28639049

V Zatáčce 62/2, 725 28 Ostrava - Lhotka

Zapísaná na Krajskom súde v Ostrave; Spisová značka: C 36157

 

Adresa skladu:

(sklad PURAVITA s.r.o.)

Československé armády 360, 735 51 Bohumín - Pudlov

 

Bankové spojenie:

CZK: FIO banka a.s., číslo účtu 8983430277/2010

IBAN: CZ52 2010 0000 0089 8343 0277

EUR: FIO banka a.s., číslo účtu: 2801521905/2010

IBAN: CZ42 2010 0000 0028 0152 1905

 

Contacts:

Telefónny kontakt: +420 773 655 773

E-mail: obchod@puravita.cz

ID poštovej schránky: svzvenr

 

1.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

Reklamácia je uplatnená okamihom odoslania e-mailu na adresu reklamace@puravita.cz a spätného potvrdenia o prijatí reklamácie. Do predmetu e-mailu je potrebné napísať "reklamácia" a číslo reklamovanej zásielky. V tele e-mailu je potrebné opísať problém a v prípade potreby pridať fotografiu.

2.

Reklamáciu predávajúci prednostne vybaví výmenou tovaru za nový alebo iným spôsobom, na ktorom sa strany dohodnú.

3.

Lehota na vybavenie reklamácie plynie od potvrdenia prijatia reklamačného e-mailu alebo doručenia tovaru predávajúcemu na určené miesto. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.

4.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, alebo ak je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. O potrebe odborného posúdenia musí byť kupujúci v tejto lehote informovaný. 5. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

5.

Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do času, keď je kupujúci povinný vec prevziať. 6. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, zodpovednosť predávajúceho sa uplatňuje, ako keby bol tovar alebo jeho časť zakúpený ako nový.

6.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 11. 2023

 

Certifikáty a podobné dokumenty na stiahnutie
Nakupujte veľmi rýchlo podľa kategórií, výrobcov alebo diét
Tovar vám doručíme až k vašim dverám alebo na zberné miesto
Každý týždeň nové recepty na spestrenie vášho jedálnička
Sledujte nás
Zavolajte na
+420 773 655 773
Kontakt
rady a príkazy
Odosielanie noviniek na e-mail

Zaregistrovaním súhlasíte s tým, že spracovanie osobných údajov